امتیاز دهید :

برداشت چربی دهانی (Buccal fat reduction)

تاریخ : 1397/08/20 تعداد بازدید : 1827 نویسنده : مدیر سایت
برداشت چربی دهانی (Buccal fat reduction)

برداشتن چربی دهان روشی است که میتواند در بیماران خاصی باعث کم شدن چربی صورت شود. این جراحی موجب بارکتر شدن ناحیه لپ میشود ولی یک صورت چاق را لاغر نمیکند.این نکته مهمی است چون بسیاری از بیماران به منظورلاغر شدن تمام صورتشان درخواست چنین عملی میکنند که ممکن نیست.نتیجه جراحی بستگی به اندازه وحجم چربی دهانی دارد وناحیه ای که تحت تاثیر قرار میگیرد قسمت میانی تا پایین لپ است، نتیجه عمل همیشه یکسان نیست وبستگی به مقدار چربی دهانی بیمار دارد.

عمل برداشت چربی دهانی به راحتی با بیحسی موضعی همراه باتزریق داخل رگی داروهای مسکن وآرام بخش انجام میشود.

محل برش داخل دهان زیر مجرای بزاقی غده بناگوشی (پاروتید)است بنابراین ماهرترین جراحان برای این جراحی،متخصصین گوش وحلق وبینی هستند.