امتیاز دهید :

د اکسی کولیک اسید ممکن است چربی غبغب را کاهش دهد.

تاریخ : 1392/07/11 تعداد بازدید : 2546 نویسنده : مدیر سایت
د اکسی کولیک اسید ممکن است چربی غبغب را کاهش دهد.

داکسی کولیک اسید ممکن است چربی غبغب  را کاهش دهد.

داوکسی کولیک اسید (Deoxycholic acid براساس نتایج یک تحقیق، ظاهر چربی ناخواسته غبغب را بهبود می بخشد.

این یافته که در هفتاد و یکمین گردهمایی آکادمی پوست آمریکا ارائه شده نشان میدهد که این ماده که یک محصول صناعی sodium deoxycholate است، باعث تخریب چربی میشود.

این ماده که از ATX_101  نامیده شده است موجبadipocytolysis  میشود که عبارت است از پاره شدن سلولهای چربی که منجربه بازجذب آنها در بدن میگردد.سلول چربی می میرد و برای همیشه از بین میرود.

تحقیق مذکور بروی 165بیمار که در بیست ویک مرکز تحت درمان قرار گرفتند بود. بیماران در ناحیه غبغب در فواصل 2 میلی متری ، 2میلی گرم برسانتی متر مربع داوکسی کولیک دریافت کردند. این عمل در 6جلسه به فواصل 28روزه تکرار شد.

ارزیابی توسط پزشکان وبیماران در هر جلسه درمان و 3ماه بعد از تزریق نهایی انجام شد. 12هفته بعداز آخرین درمان،87%بیماران بهبودی در چربی ناحیه مذکور داشتند. 83%بیماران بهبودی قابل توجه را گزارش کردند.

تاکنون بهترین راه رفع چربی ناحیه غبغب لیپوساکشن بوده است ودر صورت تایید حضور این ماده در بازار دارویی درمان این مشکل بسیار آسانتر خواهد شد.به علاوه ممکن است این روش برای نواحی زیر چشم ، دور بازو، شکم، زانوها و مناطق دیگر بدن هم کاربرد پیدا کند. با این روش در آزمایشات بافت شناسی ایجاد سپتوم های کلاژن در 28 روز پس از شروع درمان دیده شده است که می تواند باعث کاهش شلی پوست در این نواحی شود. عوارض دیده شده شامل کبودی ،بیحسی، درد ، ورم، و قرمزی بودند که گذرا بودند. در ضمن درآزمایشات خون ، افزایش چربی خون دیده نشد.

محققین قصد دارند به زودی نتایج 12ماهه راگزارش دهند.