جراحی آندوسکوپیک سینوس هادر مواردي كه درمان طبي بر روي سينوزيت موثر نيست ، جراحي براي بزرگ كردن مدخل سينوس ها توصيه مي شود.در جراحي اندوسكوپيك سینوس ، با استفاده از اندوسكوپ و ميكروتلسكوپ ها و وسايل پيشرفته ، بافتهاي غير طبيعي و مسدود كننده دهانه سينوس ها برداشته مي شوند. دراكثر موارد ، جراحي از طريق سوراخهاي بيني انجام مي شود و برش پوستي وجود ندارد.

با باز كردن دهانه سينوس ها و بهبود سيستم تخليه سينوسي ، مخاط سينوس بيمار بتدريج به حالت طبيعي باز مي گردد.

موارد ديگري  كه جراحي اندوسكوپيك  مورد استفاده قرار مي گيرد پوليپ هاي بيني و تومورهاي بيني و سينوس ها هستند. جراحي  كيسه هاي اشكي و برجستگي چشم ها ناشي از بيماريهاي تيروئيد  هم از موارد ديگر جراحي اندوسكوپيك مي باشند.
جراحی آندوسکوپیک سینوس ها

مطالب مرتبط با جراحی آندوسکوپیک سینوس ها در وبلاگ

بیشتر بدانید
جراحی آندوسکوپیک سینوس ها

مشاوره های مربوط به جراحی آندوسکوپیک سینوس ها

بیشتر بدانید