پاسخ به سوالات شایع در مورد تزریق ژل

_ کدام ژل ها برای تزریق درصورت توصیه میشوند؟
 پاسخ: بهترین ژلها، آنهایی هستند که مورد تایید اداره غذا وداروی آمریکا(FDA) هستند.ژلهای مورد تایید FDA که در ایران دردسترس هستند عبارتنداز: رستیلن،بلوترو،جوویدرم، رادیس
_ ماندگاری ژلها چقدراست؟
پاسخ: ماندگاری ژلهای اسیدهیالورونیک مثل رستیلن، بلوترو، وجوویدرم شش ماه تا یک سال است . البته دربعضی موارد ممکن است ماندگاری بیشتر دیده شود. ماندگاری رادیس حدود یک تا دو سال است.
 _ اگر از نتیجه تزریق ژل راضی نباشم می توانم آنرا ازبین ببرم؟
پاسخ: در ژلهای اسیدهیالورنیک اگر بیمار به هردلیل پشیمان شود می توانیم باتزریق آمپول هیالورونیداز، ژل را ازبین ببریم. این امکان در مورد رادیس که اسید هیالورونیک نیست وجود ندارد.
 _ آیا تزریق ژل دردناک است؟
پاسخ: خیر. قبل از تزریق،ناحیه مورد نظر با کرم بیحسی، بیحس می شود. علاوه براین اکثر ژلها حاوی ماده بیحس کننده هستند. دربیمارانی که اضطراب شدید یا آستانه درد پایین دارند ممکن است با تزریق موضعی ماده بیحسی، بیحسی کامل ایجاد کنیم.
_ آیا تزریق ژل وبوتاکس همزمان امکان پذیر است؟
 پاسخ: بله. مصرف همزمان این دواشکالی ندارد.