پاسخ به سوالات شایع در مورد بوتاکس

_ نتیجه تزریق بوتاکس چه زمانی مشخص میشود؟
 پاسخ: شروع اثر بوتاکس ممکن است چند روز بعداز تزریق باشد ولی کامل شدن اثر ممکن است دوهفته طول بکشد. بعداز دوهفته اگر نیاز باشد رتوش انجام خواهد شد.
_ آیا بوتاکس بیخطراست؟
 پاسخ: بوتاکس یکی از بی خطرترین درمانهای زیبایی است.عوارض جانبی به ندرت شدید هستند و همیشه موقتی میباشند و به این علت است که تزریق بوتاکس در حال حاضر شایعترین درمان زیبایی در دنیاست.
 _آیا تزریق بوتاکس دردناک است؟
 پاسخ: برای تزریق بوتاکس از سرسوزن بسیار نازک استفاده میشود. برای کاهش سوزش ناشی از ورود سوزن، قبل از تزریق از کرم بیحس کننده وکمپرس سرد استفاده میکنیم.