آنچه در مورد لیفت صورت نمیدانستید!

• اساس جراحی لیفت صورت، کشیدن پوست نیست بلکه کشیدن لایه های احاطه کننده عضلات صورت است که SMAS نام دارد. بعداز کشیدن این لایه است که مقدار اضافی پوست را برمی داریم. در صورتی که جراحی فقط با کشیدن و برداشتن پوست انجام شود علاوه بر ظاهر غیر طبیعی وبرگشت زودهنگام افتادگی پوست، جای زخم نامناسبی هم درمحل باقی می ماند ولی اگر عمل با تکنیک صحیح انجام شود حتی جای زخم عمل هم به سختی قابل تشخیص خواهد بود.سیستم موسکولواپونوروتیک: superficial musculoaponeurotic system (SMAS) اولین بار توسط MITZ و Peyronie درسال1976 شرح داده شد.
 • دراین موارد بهتراست عمل لیفت صورت انجام نشود:
 بیماریهای پیشرفته اتوایمون مثل اسکلرودرما(scleroderma) ،لوپوس (systemic lupus erythematosis) ، یاسندرم (Ehlers_Danlos) یا گرفتاری فعال صورت وگردن.
 سابقه رادیوتراپی درناحیه صورت وگردن
 مصرف اخیر راکوتان یا isotretinoin(Accutunc)
 آلرژی به اپی نفرین