آنچه در مورد بوتاکس نمیدانستید!

 • • نورونوکس درسال 2004 توسط سازمان غذاوداروی کره جنوبی تایید شده ولی توسط سازمان غذا ودارو آمریکا تایید نشده است.
  • BTXA تنها بوتاکس چینی است که توسط دولت چین تایید شده است.البته توسط سازمان غذا ودارو تایید نشده است.
   • Botox درسال 2002، Dysport درسال 2009 ،Xeomin درسال2011 توسط سازمان غذا وداروی آمریکا تایید شده اند.
  • اطلاعات کلینیکی که تایید کننده دستورات بعداز تزریق بوتاکس برای جلوگیری از افتادگی پلک یا بهتر شدن نتیجه باشد وجود ندارد. با این حال ،بعضی پزشکان به بیماران توصیه میکنندکه برای چهار ساعت خم نشوند،روی محل تزریق فشار نیاورند، یا دراز نکشند،در روز تزریق ورزش نکنند.ممکن است حرکت دادن ابروها توسط بیمار برای 90 دقیقه بعداز تزریق باعث افزایش جذب داروو اثر بیشتر شود.
  • ناحیه اثر دیسپورت وسیع تر از بوتاکس است.
  • بوتاکس میتواند مانع عرق کردن بیش حد در زیر بغل شود.نتیجه این تزریق بسیار خوب است وممکن است تا یک سال باقی بماند. مجموعا 100واحد آمریکا بوتاکس یا300 واحد دیسپورت برای این کار لازم است. سازمان غذا وداروی آمریکا این درمان را در سال 2004 تایید کرده است.
  • تزریق برای درمان میگرن مزمن توسط سازمان غذا داروی آمریکا در 2010تایید شده است.در بیمارانی که این درمان موثر است اثر ضددرد 3_6 ماه ادامه می یابد وبسیار قابل توجه است. در دیگرا ممکن است اثر قابل توجهی دیده نشود.
  • حاملگی وشیردهی از موراد منع مصرف بوتاکس هستند.
   • تزریق نباید 3_6 ماه قبل از جراحی پلک یا لیفت ابرو انجام شود.
    • تزریق هم زمان بوتاکس و ژل اشکالی ندارد.
 • درآمریکا سه محصول بوتولینیوم A تاییدیه اداره غذا ودارو (FDA) را دارند: بوتاکس، زئومین، دیسپورت * اولین تاییدیه برای بوتاکس در سال 1989 برای درمان لوچی چشم (استرابیسم) و اسپاسم پلکها (بلفارواسپاسم) بود.در سال 2000 بوتاکس برای دیستونی گردن تایید شد. در همان سال توکسین بوتولینیوم B به نام Myobloc تایید شد. در سال 2002 بوتاکس برای بهبود خط اخم تاییدیه گرفت ودر سال 2004 برای درمان تعریق بیش از حد زیربغل تلیید شد. در سال2009 دیسپورت و درسال 2010زئومین وارد بازار زیبایی شدند.
 • بوتاکس ودیسپورت در یخچال نگهداری میشوند ولی زئومین نیازی به یخچال ندارد.

 • علت اثر این داروها،جلوگیری از آزاد شدن استیل کولین در محل اتصال عصب وعضله است واین اثر دو تا شش ماه طول میکشد.

 • مقاومت به این دارو نادر است وبا مقادیر زیاد تزریق مثلا در تزریق های درمانی جهت لوچی چشم دیده میشود.

 • موارد منع مصرف بوتاکس وداروهای مشابه عبارتند از حساسیت به اجزاء دارو(از جمله آلبومین انسانی)، بیماریهای عصبی عضلانی، استفاده از آنتی بیوتیکهای آمینو گلیکوزید یا اسپکتینومایسین.  موارد نسبی منع شامل حاملگی وشیر دهی میباشد.

 • مزو بوتاکس(Mesobotox):تزریق مقادیر بسیار کم بوتاکس در داخل پوست(درم)میتواند ترشح غددعرق وچربی پوست را مهار کند وبنابراین چربی پوست را کاهش دهد.برخی ادعا میکنند با این روش کاهش اکنه یا جوش صورت واندازه سوراخهای پوست راهم خواهیم داشت.

 • بوتاکس تنها درمان پیشگیرانه میگرن مزمن است که توسط سازمان غذا وداروی آمریکا تایید شده است.منظور از میگرن مزمن سردرد حداقل 15 روز درماه وهربار بیش از چهار ساعت است. روش استفاده بوتاکس در میگرن، سی ویک تزریق پنج واحدی (جمعا 155 واحد) در هفت ناحیه شامل پیشانی،پشت سر،گردن، شقیقه ها، وبالای کتف است. تزریق معمولا هرسه ماه یک بار انجام میشود.