جراحی گوش

جراحی پلاستیک لاله گوش(اتوپلاستی-otoplasty ) می تواند شکل،محل،یا اندازه لاله گوش را بهبود بخشد. اشکالات قابل اصلاح لاله گوش می توانند مادرزادی یا در اثر صدمات وارده باشند. جراحی پلاستیک لاله گوش باعث ایجاد شکل طبیعی و تعادل و تناسب گوش و صورت می شود. تصحیح حتی دفرمیتی های کوچک می تواند باعث بهبودی قابل توجه ظاهر و اعتماد به نفس شود.
از موارد شایع جراحی پلاستیک لاله گوش،گوش های برجسته مادرزادی است که در یک یا دو طرف هستند. سن این عمل جراحی پلاستیک معمولا" بعد از ٥-٦ سالگی است. در این زمان اندازه گوش به حد بزرگسالان رسیده و بهتر است قبل از رفتن کودک به مدرسه و تمسخر احتمالی از جانب همکلاسی ها،وضعیت گوش اصلاح شود. در هر صورت بعد از این زمان در هر سنی امکان عمل جراحی پلاستیک وجود دارد و بسیاری از موارد جراحی در بزرگسالان انجام می گیرند.


جراحی گوش

مطالب مرتبط با جراحی گوش در وبلاگ

بیشتر بدانید
جراحی گوش

مشاوره های مربوط به جراحی گوش

بیشتر بدانید