جراحي لوزه ها

لوزه ها خط مقدم دفاع سيستم ايمني بدن محسوب مي شوند . لوزه هاي كامي(palatine tonsils)  دو توده گرد در عقب و دو طرف گلو هستند. لوزه سوم ( آدنوئيد-Adenoid) در بالاي گلو ، پشت بيني و سقف دهان ( كام نرم ) بوده و از طريق دهان يا بيني ديده نمي شود و ديدن آن نيازمند استفاده از وسايل خاصي مي باشد.دو مشكل شايع درگيركننده لوزه ها و آدنوئيد  عبارتند از : عفونتهاي مكرر بيني و گلو ، و بزرگي قابل توجه آنها كه موجب گرفتگي بيني و يا اشكال در تنفس ، بلع،و خواب مي شود.

مشكلات ديگر لوزه ها عبارتند از آبسه دور لوزه ، التهاب مزمن لوزه ، عفونت حفره هاي كوچك داخل لوزه ها كه موجب رسوبات سفيد بدبو و درد و تورم در لوزه ها مي شوند.سرطان لوزه اگرچه شايع نيست، نيازمند تشخيص و درمان زود هنگام مي باشد.

علايم بزرگي لوزه ها و يا آدنوئيد :


      
  •  تنفس بيشتر از راه دهان مي باشد.
  •  صدا ، نشانه گرفتگي بيني است .
  •  ترشح مزمن بيني
  •  عفونتهاي مكرر گوش
  •  خروپف موقع خواب
  •  بيقراري درخواب ،قطع تنفس براي چند ثانيه در خواب

درمان بيماريهاي لوزه و لوزه سوم چگونه است؟

عفونتهاي باكتريايي لوزه ها ابتدا با آنتي بيوتيك ها درمان مي شوند . برداشتن جراحي لوزه ها و يا لوزه سوم ممكن است در موارد زير توصيه شوند:

  •  عفونتهاي مكرر عليرغم درمان آنتي بيوتيكي
  • اشكال تنفس  به علت بزرگي لوزه ها و يا لوزه سوم . اين اختلال منجربه اختلال خواب و خواب آلودگي در روز شده و ممكن است باعث اختلالات رفتاري يا تحصيلي در بعضي كودكان شود.جراحي لوزه ها

مطالب مرتبط با جراحي لوزه ها در وبلاگ

بیشتر بدانید
جراحي لوزه ها

مشاوره های مربوط به جراحي لوزه ها

بیشتر بدانید