انحراف تيغه بيني

تيغه ( سپتوم – septum ) بيني ديواره اي است كه حفره بيني را به دو قسمت تقسيم مي كند. تقريباً در ۸۰% موارد تيغه بيني كاملاً در خط وسط نيست ولي مشكلي ايجاد نمي كند. انحراف تيغه بيني حالتي است كه تيغه بيني شديداً از خط وسط منحرف شده است .

 

در اين موارد ، شايعترين شكايت، اشكال تنفس از بيني مي باشد.در بعضي موارد ، تيغه بيني منحرف مي تواند موجب اختلال در تخليه سينوسها شده  و باعث عفونت مكرر سينوسها شود .شكايات ديگر عبارتند از خونريزي مكرر از بيني ، درد صورت ، سردرد ، ترشحات پشت حلق ، تنفس صدادار موقع خواب (در كودكان).

درمان انحراف تيغه بيني ، جراحي (سپتوپلاستي) مي باشد . اين جراحي از طريق سوراخهاي بيني انجام مي شود و برش پوستي ، كبودي ، يا علايم خارجي ديگري ندارد.  اين جراحي مي تواند همراه با  جراحي زيبايي  بيني يا جراحي سينوس انجام شود.


انحراف تيغه بيني

مطالب مرتبط با انحراف تيغه بيني در وبلاگ

بیشتر بدانید
انحراف تيغه بيني

مشاوره های مربوط به انحراف تيغه بيني

بیشتر بدانید